TREBALL DE RECERCA

trec

CONSISTEIX EN…

  • Una petita investigació
  • Pot estar emmarcat en una matèria o ser interdisciplinar
  • Dirigit per un tutor
  • Representa el 10% de la nota final de batxillerat
  • Es presenta una memòria escrita i s’exposa oralment
  • S’avalua el seguiment, la memòria escrita i l’exposició oral