ACTUALITAT

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El mètode científic: Investiguem la caiguda dels cossos

Publicat el ·

Experiment de Galileu de caiguda dels cossos per un pla inclinat.

Els alumnes de 4t ESO hem treballat, des de l’àrea de Cultura Científica, el mètode científic i des de l’àrea de Física i Química, el moviment dels cossos. Per aconseguir-ho hem reproduït, al laboratori, l’experiment de Galileu, de caiguda dels cossos per un pla inclinat, seguint els següents passos:

  1. a) Preparació d’un pla inclinat utilitzant:

– Una guia.

– Boles de diferents materials (goma, plàstic, forespà) i igual diàmetre, per comparar resultats entre materials.

– Un cronòmetre.

  1. b) Llançament de cadascuna de les boles, des de diferents alçades.
  2. c) Mesura dels temps de caiguda.

Un cop recollits els resultats experimentals, i després de realitzar els càlculs corresponents, hem comprovat que l’espai recorregut per un objecte, que cau per un pla inclinat, és proporcional al quadrat del temps invertit en recórrer-ho.

 

Hem aplicat continguts teòrics explicats a classe, en una situació real de moviment dels cossos.