EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

En el nostre Col·legi entenem que l’acció tutorial és un component essencial del procés educatiu que contribueix a la formació integral dels alumnes afavorint el creixement de cada un d’ells en tots els àmbits de desenvolupament personal : l’àmbit intel·lectual i cognitiu, fisiològic i motor, de l’autonomia personal, de les relacions interpersonals, de la inserció social i en el religiós.

11

Dins d’aquest pla es contemplen diferents programes de formació: