LES ÀREES D’ENSENYAMENT

Les activitats d’aprenentatge per mitjà de les quals aprenen els nens i les nenes d’aquest cicle giren al voltant de les següents àrees d’ensenyament: