BATXILLERAT DUAL

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL  S.XXI

Imprimir

QUÈ ÉS?

El Batxillerat Dual permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana High School cursant estudis en dues escoles al mateix temps: al col·legi de forma presencial i la nord-americana de forma virtual.

A QUI VA DIRIGIT?

A alumnes que vulguin aconseguir alts nivells d’excel·lència i de competència futura en àmbits acadèmics i professionals globalitzats.

Requisits

  1. Superar una prova de nivell d’Anglès
  2. Acreditar una mitjana acadèmica superior a 7.

QUÈ S’OBTÉ?

La doble titulació de Batxillerat.

COM TREBALLA EL PROGRAMA?

QUIN ÉS EL GRAU D’ESFORÇ?

L’esforç és variable depenent del curs en què es comenci i el nivell inicial de l’alumne. De forma mitjana cal considerar unes 4-5 hores setmanals de dedicació.

ESTADA ALS ESTATS UNITS

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada de 15 dies a EEUU a l’octubre de l’any que cursin Primer de Batxillerat.

Podran integrar-se en una High School al matí, fer activitats per la tarda, conviure amb famílies i fer turisme el cap de setmana visitant una gran ciutat nord-americana.

COM S’ORGANITZA?

A més del tutor americà, el col·legi assigna un/a tutor/a amb un perfil adient per fer el seguiment  i acompanyament del conjunt dels alumnes del programa. Aquest entorn de seguiment i tutela facilita l’èxit de l’alumne.
L’alumne haurà d’assistir entres 2 i 4h a la setmana en horari de tarda.

DOCUMENTS

Document 01. El Batxillerat Dual
Document 02. Full d’inscripció
Document 03. Guia per a pares i estudiants

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:

  1. Cal ser alumne/a de 3r d’ESO,  4t d’ESO o 1r de Batxillerat del Col·legi Episcopal
  2. Registrar-se online a l’adreça web:
    1. www.academicaschools.es/inscripcion/179
  3.  Un cop acabat el registre online rebreu un acord d’inscripció a la vostra adreça de correu electrònic.
  4.  Aquest acord d’inscripció i el full que s’adjunta cal lliurar-los signats a la Secretaria del COL·LEGI EPISCOPAL abans del dia 28 de juny de 2019.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

GRADUACIÓ DEL PROGRAMA DUAL A MADRID