NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR

NOVEMBRE 2018. MENÚ TRITURAT 0-1 ANYS

NOVEMBRE  2018. MENÚ INFANTIL 1-2 ANYS

NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR SENSE GLUTEN

NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR SENSE PEIX

NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR SENSE LACTOSA

NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR SENSE PORC

NOVEMBRE 2018. MENÚ ESCOLAR SENSE OU