Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durant aquest període els nens i nenes experimenten una evolució personal important, és el moment de desenvolupar les seves capacitats i descobrir les seves pròpies estratègies d’aprenentatge.
L’equip de Mestres treballa des de cada àmbit acompanyant personalment l’alumne en aquest procés de canvi i l’ajuda a valdre’s per si mateix i a saber comprendre, expressar i autoavaluar el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal.

ESTRUCTURA