Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

DEL 19 AL 23 DE JULIOL DE 2021

MATRÍCULA CURS 2021-2022

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
TOTES LES ESPECIALITATS

Els/les alumnes admesos/eses de Cicles Formatius de Grau Superior, per a totes les especialitats, han de formalitzar la matrícula del 19 al 23 de juliol de 2021.

  • Administració i Finances
  • Integració Social
  • Educació Infantil
  • Ensenyament i animació socioesportiva
  • Condicionament físic
  • Sistemes electrotècnics i automatitzats -només 2n curs-.

Els/les alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Quin és el procediment?

PAS 1. AMB SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7- al vostre ordinador.

PAS 2. AMB SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Signeu-los digitalment i deseu-los.

PAS 3. AMB SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del/la alumne/a  -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. MENORS D’EDAT. Còpia de les pàgines del llibre de família del/la fill/a i dels responsables.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. IMPORTANT. Escàner/fotografia del document que us permet accedir al cicle formatiu:
  1. Certificat acadèmic segellat o…
  2. Historial acadèmic, o…
  3. Resguard de sol·licitud de títol acadèmic
 6. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.

PAS 4. AMB SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org

PAS 1. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7- al vostre ordinador.

PAS 2. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Imprimiu els documents i signeu-los manualment.

PAS 3. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Escanegeu o feu una fotografia de cada document imprès i signat.

PAS 4. SENSE SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del/la alumne/a  -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. MENORS D’EDAT. Còpia de les pàgines del llibre de família del/la fill/a i dels responsables.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. IMPORTANT. Escàner/fotografia del document que us permet accedir al cicle formatiu:
  1. Certificat acadèmic segellat o…
  2. Historial acadèmic, o…
  3. Resguard de sol·licitud de títol acadèmic
 6. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.

PAS 5. SENSE SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org

Un cop enviada la documentació al correu electrònic secretaria@cepiscopal.org , rebreu un missatge de confirmació de lliurament de la documentació per part del Col·legi.

APORTACIÓ ÚNICA

Tots els/les alumnes de nova matrícula al nostre Centre faran una aportació inicial única de 60 € que es cobrarà en un rebut bancari el mes d’agost de 2021.

DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Actualitzat 14.06.2021

HAS ENVIAT LA TEVA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA? FES-HO ARA