Logo200

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

JORNADA DE PORTES OBERTES ·TROBADA PERSONAL· DEL COL·LEGI EPISCOPAL 2022-2023

Per dur a terme aquesta jornada, en el cas presencial, el Col·legi garanteix que seguirà estrictament els protocols indicats al respecte pel Departament de Sanitat i pel Departament d’Educació en la seva pàgina web.

Actualització dades 01.02.2022

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ PER A LA
JORNADA DE PORTES OBERTES ·TROBADA PERSONAL

EL NOSTRE COL·LEGI DES DE DINS

En rebre la teva petició, concretem una trobada per correu electrònic o per telèfon
PERSONA INTERESSADA
DADES DE LA TROBADA
PROTECCIÓ DE DADES RGPD Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.