ESPAI 'On line'

DEL COL·LEGI EPISCOPAL

CALENDARI D'ACTIVITATS PER AL CURS 2023-2024

1r TRIMESTRE

Del 2 d’octubre al 20 de desembre de 2023

2n TRIMESTRE

Del 8 de gener al 22 de març de 2024

3r TRIMESTRE

Del 2 d’abril al 21 de juny de 2024

PERÍODES D'INSCRIPCIONS ALS CURSETS PROGRAMATS

  • Durant el primer trimestre la inscripció als cursets és lliure per a tots els usuaris i usuàries.
  • Per al segon i el tercer trimestre els usuaris i les usuàries que han fet el mateix curset el trimestre immediatament anterior tenen un període específic d’inscripció. Passat aquest termini, les places queden obertes a la resta d’usuaris de la piscina i la sala.

INSCRIPCIONS USUARIS I USUÀRIES INSCRITS / INSCRITES

1r TRIMESTRE

Del 18 al 28 de setembre de 2023

2n TRIMESTRE

De l’1 al 13 de desembre de 2023

3r TRIMESTRE

De l’11 al 15 de març de 2024

INSCRIPCIONS USUARIS I USUÀRIES NOUS / NOVES

1r TRIMESTRE

Del 18 al 28 de setembre de 2023

2n TRIMESTRE

Del 14 al 20 de desembre de 2023

3r TRIMESTRE

Del 18 al 22 de març de 2024

DEA