ESPAI 'On line'

DEL COL·LEGI EPISCOPAL

NORMATIVA D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ

CURS 2022-2023

 1. Cal presentar la credencial de cada usuari/ària per accedir a la instal·lació durant l’horari de l’activitat escollida.
 2. En les activitats adreçades al públic (cursos, bany lliure, etc.) es permetrà l’accés als vestidors 10 minuts abans de l’hora fixada d’inici seguint les orientacions del personal de la instal·lació.
 3. No es pot accedir a la sala/piscina fins a la finalització de l’activitat anterior.
 4. Us preguem que deixeu les bosses d’esport als vestidors o taquilles i que no porteu a la sala/piscina aliments, begudes, ni cap altre material que el monitor estimi convenient. La direcció no es farà responsable de les possibles desaparicions als vestidors.
 5. S’aconsella portar una ampolla d’aigua per hidratar-se durant i després de la pràtica esportiva.
 6. Es recomana puntualitat a les classes.
 7. Per motius d’higiene, cal que porteu una tovallola per realitzar la classe.
 8. Cal dur calçat esportiu amb la sola neta i roba adequada per a la pràctica esportiva.
 9. Els vostres telèfons mòbils hauran de restar en silenci per tal d’evitar molèsties als/les altres usuaris/àries.
 10. S’ha d’utilitzar de forma adequada i curosa tot l’equipament de la sala/piscina, per tal que tothom en pugui gaudir en les millors condicions.
 11. Cal deixar el material de sala endreçat.
 12. És important que respecteu la resta d’usuaris/àries que estan utilitzant les nostres instal·lacions, així com al personal que treballa a la instal·lació. Cal complir les normes i els consells dels monitors i reponsables de la instal·lació.
 13. És reservat el dret d’admissió a la instal·lació.

ALTRES OBSERVACIONS

 1.  Les places dels cursos són limitades per nivell. La instal·lació es reserva el dret d’anul·lar una activitat o un nivell si no hi ha un número mínim d’inscrits.
 2. Cada període els usuaris/àries hauran de renovar la seva plaça durant la darrera setmana ordinària del mateix. En cas de no fer-ho durant aquest període la plaça restarà lliure.
 3. Cal portar una fotografia per poder expedir un carnet d’accés a la instal·lació.
 4. Un cop començada l’activitat no es retornaran els diners de la mateixa.
DEA