ESPAI 'On line'

DEL COL·LEGI EPISCOPAL

SOL·LICITA EL TEU CODI/CUPÓ DE DESCOMPTE

DESCOMPTES APLICABLES

Si compleixes les condicions per sol·licitar un codi/cupó aquest és el teu espai…

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CODI/CUPÓ DESCOMPTE

NO APLICABLE A LES ACTIVITATS DE SALA

Cal omplir/seleccionar els camps indicats amb * 

PROTECCIÓ DE DADES RGPD
Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.
DEA