LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. BAXIBAC

És una oferta de batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el cursen obtenir la doble titulació del Batxillerat i el baccalauréat francès. El currículum mixt està format pels continguts propis del batxillerat (matèries comunes, matèries de modalitat i el treball de recerca) i per uns continguts per al coneixement de la llengua i la realitat històrica, política i cultural de França.

QUINS OBJESTIUS TÉ?

 • Oferir a l’alumne una formació cultural i bilingüe.
 • Afavorir la mobilitat dels alumnes a nivell europeu.
 • Permetre l’accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
 • Facilitar la inserció professional i la mobilitat.
 • Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del marc comú europeu.

QUINS REQUISITS D'ACCÉS TÉ?

 • Els alumnes que vulguin cursar el Batxibac han d’acreditar un nivell mínim de francès  i un bon expedient acadèmic de l’ESO.

QUIN CURRÍCULUM PROPI TÉ?

 • Un terç de l’horari lectiu es cursa íntegrament en llengua francesa. L’alumne/a ha d’assistir a classe els dimecres per la tarda. Les matèries que s’imparteixen en francès són:

COM S'ORGANITZA

QUÈ CAL FER PER OBTENIR LA DOBLE TITULACIÓ?

 • Superar totes les matèries del batxillerat.
 • Superar una prova específica externa íntegrament en francès que es desenvolupa al maig, en convocatòria única, d’acord als terminis establerts per l’administració educativa.

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA EXTERNA?

L’alumne s’examina de dues matèries:

 • Llengua i literatura franceses. La prova es composa d’exercicis escrits i un exercici oral.
 • Història. La prova correspon al currículum de la matèria comuna Història i de la matèria específica Història de França.

COM ES SUPERA LA PROVA EXTERNA?

 • La nota de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les dues matèries objecte d’examen. Cal obtenir un 5 de mitjana i una nota mínima de 5 en la matèria Llengua i literatura franceses.
 • La qualificació final de la prova externa del Baccalauréat serà vàlida quan s’hagin superat totes les matèries del Batxillerat.
 •  

COM S'OBTÈ LA QUALIFICACIÓ FINAL?

 • La nota final del batxillerat és la mateixa que la resta d’alumnes que no cursen el batxibac (90% és la mitjana de les matèries i un 10% del TdR).
 • La nota final del batxibac és la nota mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana del Batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

COM S'ACCEDEIX A LA UNIVERSITAT?

L’alumne té dues notes d’accés:

 • Amb la nota mitjana del Batxillerat, la nota de la fase general de les PAU i, si és el cas, la nota de la fase específica de les PAU.
 • Amb la nota del baccalauréat, que si cal podrà anar acompanyada de les notes de la fase específica de les PAU.
 • L’alumne podrà elegir la que li vagi millor.
 • L’alumne batxibac també pot accedir a les universitats franceses i de la regió del Québec (Canadà) amb les mateixes condicions dels alumnes del baccalauréat francès.

ESTADA A FRANÇA

Els alumnes de Batxibac realitzen un intercanvi de deu dies a l’inici de Segon de Batxillerat (primera i segona setmana de setembre) amb les alumnes del Lycée Saint-Cyr d’Issoudun (França). L’intercanvi inclou tres dies a París. A més, alguns alumnes poden perllongar l’estada quatre setmanes més i assistir a les classes en aquest institut.

QUÈ T'OFERIM DES DEL COL·LEGI?

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Superar una prova interna de coneixements de francès i entrevista personal.
 • S’atendran totes les sol·licituds fins completar la totalitat de places.