LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

L’etapa d’Educació Infantil és el primer nivell d’ensenyament escolar i està constituït per dos cicles: llar d’infants o 1r cicle i 2n cicle (3-6 anys).

A la nostra escola enllacem els dos cicles d’Educació Infantil seguint una línia de continuïtat, tot i que cadascun d’ells té una identitat pròpia i suposa canvis qualitatius i quantitatius l’un de l’altre.
Tots dos cicles tenen com a finalitat garantir que els nens i nenes d’Educació Infantil, puguin desenvolupar, de manera eficaç i equilibrada, totes les seves capacitats.

Banner Infantil_09

HORARI DE LA LLAR D’INFANTS

L’horari  dels alumnes consta d’un horari fix, que coincideix amb el del 2n cicle d’educació infantil i  primària,  i d’un horari  opcional:

Horari fix

    • Matí de 09.00 h a 13.00 h.
    • Tarda de 15.15 h a 17.15 h.

Horari opcional.

    • Matí de 07.30 h a 09.00 h.
    • Tarda de 17.15 h. a 19.00 h.

L’horari d’entrada és de les 09.00 h a 09.10 h del matí i a la tarda a les 15.15 h a 15.20 h. La programació diària de la llar d’infants del Col·legi Episcopal s’ha elaborat en funció de les necessitats i ritmes d’higiene, alimentació, descans i activitats dels nens i nenes. Considerem imprescindible respectar els costums i hàbits diaris que els ajuden a estructurar i seqüenciar el temps i a desenvolupar-s’hi.