LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

ELS NOSTRES CICLES FORMATIUS

Posem al teu abast la possibilitat de conèixer de prop la proposta dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior del nostre Col·legi.
8 cicles formatius,
3 famílies professionals.

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

 

EL SISTEMA EDUCATIU

ELS CICLES FORMATIUS AL COL·LEGI EPISCOPAL

  • Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.
  • S’agrupen per famílies professionals. Ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió.
  • Part de la formació es fa a l’empresa.
  • Són una porta d’accés a la universitat amb convalidacions de crèdits ECTS. (European Credit Transfer System)