ADMINISTRACIÓ I FINANCES · SISTEMES ELECTROTÈCNICS · CONDICIONAMENT FÍSIC ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA · EDUCACIÓ INFANTIL · INTEGRACIÓ SOCIAL

Posem al teu abast la possibilitat de conèixer de prop la proposta dels Cicles Formatius de Grau Superior del nostre Col·legi.
6 cicles formatius,
4 famílies professionals.

 

EL SISTEMA EDUCATIU

ELS CICLES FORMATIUS AL COL·LEGI EPISCOPAL

  • Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.
  • S’agrupen per famílies professionals. Ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió.
  • Part de la formació es fa a l’empresa.
  • Són una porta d’accés a la universitat amb convalidacions de crèdits ECTS. (European Credit Transfer System)