LES LLENGÜES ESTRANGERES A L’ESO

Eso05

 • L’anglès, el francès i l’alemany són les tres llengües estrangeres a l’ESO.
 • Pel que fa a l’anglès, el Col·legi distribueix els seus alumnes en funció del seu nivell; facilitant i garantint el progressiu aprenentatge amb grups reduïts.
 • Tal com s’indica al currículum hi ha assignatures en anglès en tots els nostres cursos de l’etapa.
  Es fan xerrades i activitats en anglès i es treballa l’expressió oral amb un auxiliar de conversa.
 • Cada curs participa en el concurs FONIX.
 • Els alumnes de 2n i 3r participen en el Projecte Europeu Etwinning que permet mantenir la comunicació amb estudiants d’altres escoles europees.
 • L’alumnat de 4t té la possibilitat d’allotjar-se a Canterbury/Broadstairs, durant els mesos d’estiu.
  El Batxillerat Dual representa una opció d’alta immersió en Anglès.
 • Referent al francès tant a 3r com a 4t es participa en programes europeus com l’Etwinning per fomentar la comunicació amb altres alumnes europeus, o bé, s’intercanvien correspondència amb alumnes del Lycée Charles Péguy de París.
 • Els alumnes de 4t fan el seu viatge de final d’etapa a París per tal de practicar la llengua francesa.
 • Amb la llengua alemanya es treballa l’expressió oral amb un auxiliar de conversa.