LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PASTORAL

LA PASTORAL I LA VIDA

 • Volem possibilitar que els alumnes facin experiència de Déu.
 • Pretenem ajudar a descobrir la persona de Jesucrist i el seu missatge.
 • Acompanyem els alumnes vers una vida cristiana compromesa en l’Església i en concret a la nostra diòcesi.

PROPOSTES PASTORALS

 • Aprendre a pregar.
 • Conèixer i entendre la Paraula de Déu.
 • Entendre i viure el Misteri Pasqual (com a experiència personal de vida).
 • Descobrir la dimensió comunitària de la fe.
 • Conèixer i participar dels sagraments i de la litúrgia de l’Església.
 • Descobrir la vocació cristiana personal.
 • Descobrir i viure la dimensió caritativa i social de la fe cristiana.

COM HO FEM?

 • Fer escola de pregària amb els alumnes
 • Espai d’acompanyament personal.
 • Jornades de Pastoral per a professors.
 • Potenciar les vies de comunicació i relació entre l’assignatura de religió, tutories, APS (Aprenentatge i servei) , extraescolars i EpisEsplai.
 • Celebracions participatives.

VOLEM donar protagonisme a la Paraula de Déu en tot allò que fem.