OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Per a fer-ho possible fan falta diversos mitjans. En el Col·legi Episcopal vetllem en particular per:

MITJANS

LÍNIES DE TREBALL

Donar protagonisme a la Paraula de Déu en tot allò que fem: Centralitat de la Paraula de Déu en totes les accions.