CF GRAU MITJÀ DE SALVAMENT I SOCORRISME

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.

CONTINGUTS

BLOC COMÚ

 • Bases del Comportament Esportiu.
 • Primers Auxilis.
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat.
 • Organització Esportiva.

BLOC ESPECÍFIC

 • Instal·lacions Aquàtiques i Materials .
 • Metodologia de Salvament i Socorrisme.
 • Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i Socorrisme.
 • Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques.
 • Formació Pràctica.
 
 
 
 
 

PROVÉS D'ACCÉS

Primer període

Inscripció: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 26 de novembre de 2020

Llistes de persones admeses o excloses:

 • provisionals: 2 de desembre de 2020
 • definitives: 11 de desembre de 2020

Proves: entre els dies 15 de desembre de 2020 i 17 de febrer de 2021

Centres, dates i hores de les proves. 1r període

Segon període

Inscripció: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Pagament del preu públic d’inscripció: 22 de maig de 2021

Llistes de persones admeses o excloses:

 • provisionals: 28 de maig de 2021
 • definitives: 4 de juny de 2021

Proves: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

Centres, dates i hores de les proves. 2n període

PREINSCRIPCIÓ A LA PROVA. DEPARTAMENT EDUCACIÓ

Tercer període

Inscripció: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

Pagament del preu públic d’inscripció: fins el 14 de setembre de 2021

Proves: entre els dies 29 de setembre i 11 d’octubre de 2021