LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Descarrega’t el llibret de les entitats VOLS

EL PROGRAMA VOLS

El programa VOLS (voluntariat i servei) del nostre Col·legi es va iniciar amb l’objectiu de combinar i complementar els aprenentatges interns, amb el servei extern a la comunitat, a la societat i als altres.

Aquesta fórmula permet tancar i simplificar el cercle de la pròpia missió del Col·legi Episcopal: formar persones, solidàries i obertes a cooperar. En altres paraules, educar alumnes que prenen l’empremta i la vida de Jesús com a model. 

El nostre centre incideix en activitats que suposen una aposta clara per l’educació en valors com la solidaritat i la generositat. A tall d’exemple, les campanyes anuals de solidaritat amb el Tercer i Quart Món, amb la col·laboració amb Cáritas, Mans Unides i Banc d’Aliments. 

Ara fem un pas endavant en la formació humana de l’alumne. Es veu oportú oferir als alumnes de Batxillerat una experiència pràctica sobre què significa l’altruisme i el servei als altres a través de la col·laboració amb entitats de caràcter social. 

Teniu a les vostres mans el catàleg de les activitats que oferim enguany. Es tracta, doncs, que conegueu el nostre programa i escolliu el voluntariat que més s’encaixi als vostres interessos.