LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. OBERTURA A L'ENTORN

El projecte educatiu del Batxillerat està orientat a potenciar totes aquelles habilitats i capacitats que porta l’alumne com a característica pròpia i a facilitar aquells recursos que li permetin guanyar autonomia i dissenyar el seu projecte de vida personal.

XERRADES I TAULES RODONES


ACTIVITATS CULTURALS


JORNADES D'ORIENTACIÓ

EXPOSICIONS BATXILLERAT ARTÍSTIC

PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS


PROGRAMA VOLS

SORTIDES I VIATGES D'ESTUDIS

Berlin, Madrid, Camí de St. Jaume


VISITES DE MODALITAT

COL·LABORACIÓ EN CAMPANYES