LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI 3. CIÈNCIES SOCIALS

PERFIL DE L'ALUMNAT

Itinerari adreçat a alumnes interessats pel coneixement de totes les manifestacions de l’home en la societat. La dimensió social i cultural abasta diferents àmbits d’estudi com la història, l’economia, la geografia, el dret…
També és convenient que l’alumne que hi accedeixi estigui interessat pel coneixement de les tècniques de recollida i tractament de la informació.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Respecte als Cicles Formatius de Grau Superior, els més adients són aquells que ofereixen la titulació de Tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració, Comerç, Turisme, Serveis socioculturals a la comunitat,…
També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis de caràcter social i històric (Història, Geografia, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme…), o estudis de caràcter econòmic i empresarial (Economia, Ciències Empresarials, ADE,…).

MATÈRIES DE MODALITAT