LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI 4. HUMANITATS

PERFIL DE L'ALUMNAT

Itinerari adreçat a l’alumnat que mostra interès per les humanitats en general (literatura, llengües, filosofia, art, història…).
Els alumnes que cursen aquesta modalitat han de mostrar inquietuds per les connexions entre passat i present. Els ha d’interessar el coneixement de la història i de les diferents manifestacions culturals de l’ésser humà.
Es fa necessari un bon domini de l’expressió oral i escrita com a base per a continuar enriquint el seu llenguatge.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat.
També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis com Història, Geografia, Art, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme, Filologies…

MATÈRIES DE MODALITAT