Experiència amb farina

Sessió psicomotriu d’hivern. Arribat l’hivern, els nens i les nenes de p2 treballem el color blanc. Una bona i atractiva manera és oferint-los un material no habitual en el seu entorn. Manipular la farina els ha permès, a més a més, descobrir que té una textura suau i agradable al tacte.