LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

L’excel·lència acadèmica.

Sis alumnes de segon de Batxillerat obtenen Matrícula d’Honor. Els alumnes de 2n de Batxillerat MIquel Plana, Elisabet Pujol, Víctor Juclà, Violeta Teixidó, Maria Ibars i Eric Hernández han assolit unes qualificacions mereixedores de Matrícula d’Honor al Batxillerat. L’excel·lència acadèmica i humana és un dels principals objectius de l’escola i aquests joves reflecteixen aquest model.Després […]