LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

L’excel·lència acadèmica

Sis alumnes de segon de Batxillerat obtenen Matrícula d’Honor. Els alumnes de 2n de Batxillerat Ingrid Sigró, Mariona Alcubierre, Berta Torrent, Isona Duran, Laura Escuer i Eric Roca han assolit unes qualificacions mereixedores de Matrícula d’Honor al Batxillerat. L’excel·lència acadèmica i humana és un dels principals objectius de l’escola i aquestes joves reflecteixen aquest model. […]