LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Robòtica i programació

Aprenentatge divertit i competències del segle XXI per als alumnes de Primària. Les extraescolars de robòtica i programació són una oportunitat per als alumnes de Primària per desenvolupar-se de manera integral. Amb beneficis que van des de l’adquisició de coneixements tecnològics fins a l’enfortiment de les habilitats de pensament computacional, crític i creatiu. Aquestes activitats […]