LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CANAL
ÈTIC I DENÚNCIA

  • El Canal Ètic del Col·legi Episcopal està a disposició de totes les persones de la comunitat del Col·legi Episcopal i tercers que es relacionen amb el Centre. Aquest canal és per a informar de qualsevol indici, sospita o risc raonable d’incompliment de la llei aplicable o de la normativa interna del Col·legi Episcopal, incloent-hi el Codi Ètic i el Codi de Conducta.

    Si us plau, tingueu en compte que aquest canal no és l’indicat per informar d’emergències o situacions que suposin una amenaça imminent per a la integritat física, la vida o la propietat. En aquestes situacions, contacteu immediatament amb les persones del Col·legi Episcopal que corresponguin i, si escau, amb els serveis d’emergències oficials.