01

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

+ INFORMACIÓ…

SORTIDES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

SORTIDES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

02

RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL( SERVEI FP)

Permet que les persones amb més de dos anys d’experiència laboral puguin validar els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials com a formació corresponent a títol de formació professional del sistema educatiu.

+ INFORMACIÓ…