• Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.
 • Ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió.
 • S’agrupen per famílies professionals (especialitats).
 • Part de la formació es fa a l’empresa.
 • Són una porta d’accés a la universitat amb convalidacions de crèdits ECTS. (European Credit Transfer System)

 

01

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Títol Batxillerat o FP2.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior.
 • Superant la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.

+ INFORMACIÓ…

SORTIDES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Món laboral.
 • Un altre CFGM.
 • Batxillerat (qualsevol especialitat).
 • Curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).

SORTIDES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Món laboral
 • Un altre CFGS
 • Accedir a la universitat amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

02

RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL( SERVEI FP)

Permet que les persones amb més de dos anys d’experiència laboral puguin validar els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials com a formació corresponent a títol de formació professional del sistema educatiu.

+ INFORMACIÓ…