Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Contactar amb el Cap d’Estudis de Cicles Formatius

LLUÍS VILÀ

CE-07

 

Ompliu les dades sol·licitades per contactar amb nosaltres. Rebreu un missatge de confirmació. Si s’escau, ens ficarem en contacte amb vosaltres: