LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I DE LA PAU 20212021

ENVIA'NS EL TEU MISSATGE
I/O LA TEVA IMATGE PER AL DIA DE LA PAU

PROTECCIÓ DE DADES RGPD Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.