LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PETICIÓ D'ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

FORMULARI DE COMUNICACIÓ

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA DEL COL·LEGI EPISCOPAL

PROFESSOR/A

Recorda que aquest espai és vàlid per al professorat de les etapes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Els camps marcats amb * són necessaris per poder iniciar el contacte des del Departament DOIP

DADES DEL/LA PROFESSOR/A

DADES DE L'ALUMNE/A

EXPLICA'NS EL TEU CAS

PROTECCIÓ DE DADES RGPD Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.