LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CURS DE PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE INTENSIU

El First Certificate in English (FCE) és un títol de nivell entremig alt que acredita que es pot utilitzar l’anglès quotidià, tant escrit como parlat, amb finalitats laborals o educatives. Equival al nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les llengües. (http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/)

L’examen del First Certificate té una metodologia específica que requereix una preparació exclusiva de totes les destreses de la llengua anglesa.

L’objectiu del curs de preparació FIRST Intensiu és que alumnes amb un nivell avançat d’anglès tinguin la possibilitat de presentar-se als exàmens del First Certificate, havent fet proves amb la metodologia específica i amb una intensitat considerable.

Abans de la inscripció al curs, l’alumne passarà una prova de nivell per tal de fer una diagnosi inicial i valorar les seves possibilitats reals. L’alumne té l’opció de presentar-se a la convocatòria de finals de 1r trimestre o a la convocatòria de finals del 3r trimestre.

El curs de preparació FIRST Intensiu abasta 20 sessions d’1’5 hores en dimarts i dijous de 16.00h a 17.30h a un cost global de 150 Euros (en el primer i/o tercer trimestre). El preu de l’examen del First Certificate oscil·la al voltant dels 185 Euros.