LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) és una trobada de joves de tot el món amb el Papa. A més, és un pelegrinatge, una festa de la joventut, una expressió de l’Església universal i un fort moment d’evangelització del món juvenil. Es presenta com una invitació a una generació determinada a construir un món més just i solidari. Tot i la seva identitat clarament catòlica, és oberta a tothom, tant als més propers a l’Església, com als més distanciats. 

Té lloc cada any a les diòcesis, amb ocasió del Diumenge de Rams, i cada dos, tres o quatre anys amb caràcter internacional en una ciutat triada pel Papa, i comptant sempre amb la seva presència. Reuneix milions de joves per celebrar la fe i la pertinença a l’Església. 

Des de la seva primera edició, que va tenir lloc a la ciutat de Roma el 1986, la Jornada Mundial de la Joventut destaca com un laboratori de fe, un lloc de naixement de vocacions per al matrimoni i la vida consagrada i un instrument d’evangelització i transformació de l´Església. 

Pretén proporcionar a tots els participants una experiència d’Església universal, tot fomentant la trobada personal amb Jesucrist. És un nou impuls a la fe, l’esperança i la caritat de tota la comunitat del país d’acolliment. Tenint com a protagonistes els joves, la Jornada Mundial de la Joventut cerca, també, promoure la pau, la unió i la fraternitat entre els pobles i les nacions de tot el món.