LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ VIA WEB

 1. MAIG I JUNY 2020
  1. Preinscripció i matrícula des del web del Col·legi Episcopal.
  2. Enviament de la documentació necessària, escanejada o fotografiada amb un correu electrònic correu a l’adreça secretaria@cepiscopal.org del Col·legi Episcopal de Lleida. La preinscripció i matrícula es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic amb la documentació adjuntada.
  3. El centre contesta el correu justificant la recepció de la sol·licitud de preinscripció i matrícula.

 Actualitzat 14.05.2020 10.00 h.

PREINSCRIPCIÓ -AMB CITA PRÈVIA-

 1. MAIG I JUNY 2020
  1. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, el Col·legi Episcopal habilitarà la possibilitat de fer les sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre -cal evitar les cues al Centre-:
  2. Per telèfon
  3. A través de l’enllaç
 2. Horari
  1. Matí, de 08,30 a 14,00 h.
  2. Tarda, de 15,30 a 18,00 h.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
A LA LLAR D'INFANTS DEL COL·LEGI EPISCOPAL
CURS 2020-2021

MAIG I JUNY DE 2020

Per a les preinscripcions i matrícula a la Llar d’Infants del Col·legi Episcopal heu d’omplir aquest formulari i seguidament enviar la documentació indicada -escanejada o fotografiada- per correu electrònic a l’adreça secretaria@cepiscopal.org

PROCEDIMENT

 1. Omplo les dades del formulari web del Col·legi Episcopal ‘Preinscripció i Matricula Llar d’Infants’.
 2. Accepto les condicions del procés de preinscripció i matrícula i faig clic a ‘Enviar preinscripció i matrícula’.
 3. Rebreu, al vostre correu electrònic, un missatge de confirmació conforme heu enviat les dades de la preinscripció i matrícula al Centre.
 4. Envieu per correu electrònic a l’adreça secretaria@cepiscopal.org les imatges -escanejades o fotografiades- dels documents sol·licitats.
 5. Rebreu una confirmació del Col·legi que us indicarà que heu completat tot el procediment.

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC

 1. DNI. Imatge escanejada o fotografia del/s responsable/s.
 2. Llibre de família. Imatge escanejada o fotografia de la pàgina del/s progenitor/s i del/la fill/a.
 3. Llibre de vacunes. Imatge escanejada o fotografia.
 4. Informació/documentació sobre al·lèrgies i altres patologies que pugui tenir el vostre fill/a.

En el moment que es normalitzi l’estat d’alerta actual us anirem informant sobre la incorporació al Col·legi dels/les vostres fills i filles.

 

DADES DE L'ALUMNE/A

Introdueix les dades del teu/teva fill/a respectant lletres majúscules, minúscules i accents. Cal omplir tots els camps indicats amb asterisc (*)DADES DEL/S RESPONSABLE/S

Introdueix les teves dades respectant lletres majúscules, minúscules i accents segons apareixen escrites al teus documents identificatius (DNI, passaport o altres documents oficials