LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

MATRÍCULA CURS 2023-2024

MATRÍCULA DEL 22 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2023

BATXILLERAT
TOTES LES MODALITATS

Els/les alumnes admesos/eses de Batxillerat, per a totes les modalitats, han de formalitzar la matrícula del 22 de juny al 3 de juliol de 2023.

  • Batxillerat d’arts
  • Batxillerat de ciències i tecnologia
  • Batxillerat social i humanístic
  • Batxillerat francès BATXIBAC

Els/les alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Quin és el procediment?

PAS 1. AMB SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7- al vostre ordinador.

PAS 2. AMB SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Signeu-los digitalment i deseu-los.

PAS 3. AMB SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del fill/a si en té -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. Escàner/fotografia del llibre de família. Pàgines dels responsables i del/la fill/a.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.
 6. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat l’ESO.

PAS 4. AMB SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org
 • DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat l’ESO.

PAS 1. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7- al vostre ordinador.

PAS 2. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Imprimiu els documents i signeu-los manualment.

PAS 3. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Escanegeu o feu una fotografia de cada document imprès i signat.

PAS 4. SENSE SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del fill/a si en té -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. Escàner/fotografia del llibre de família. Pàgines dels responsables i del/la fill/a.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.
 6. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat l’ESO.

PAS 5. SENSE SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org
 • DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat l’ESO.

Un cop enviada la documentació al correu electrònic secretaria@cepiscopal.org , rebreu un missatge de confirmació de lliurament de la documentació per part del Col·legi.

APORTACIÓ ÚNICA

Tots els/les alumnes de nova matrícula al nostre Centre faran una aportació inicial única de 60 € que es cobrarà en un rebut bancari el mes d’agost de 2023.

DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Actualitzat 16.06.2023

HAS ENVIAT LA TEVA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA? FES-HO ARA