LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CFGM
CICLE FORMATIU DE SALVAMENT I SOCORRISME

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

PRIMER PERÍODE. PREINSCRIPCIÓ DEL 6 AL 22 DE NOVEMBRE DE 2023

Els/les alumnes que vulguin cursar el CFGM de Salvament i Socorrisme han de formalitzar la preinscripció a la prova d’accés específica :

 • Tercer període: entre els dies 1 i 12 de setembre de 2023

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ AL CICLE FORMATIU DE SALVAMENT I SOCORRISME AL COL·LEGI EPISCOPAL

T’acompanyem en el procés d’accés a les proves de Salvament i Socorrisme

MATRÍCULA CURS 2023-2024

MATRÍCULA DEL 2 AL 6 D'OCTUBRE DE 2023

Els/les alumnes que vulguin formalitzar la matrícula de CFGM de Salvament i Socorrisme necessiten obligatòriament aportar la NOTA DE LA PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA de Salvament i Socorrisme -del 2 al 6 d’octubre de 2023.

Quin és el procediment?

PAS 1. AMB SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7/8- al vostre ordinador.

PAS 2. AMB SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Signeu-los digitalment i deseu-los.

PAS 3. AMB SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del fill/a si en té -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. MENORS D’EDAT. Escàner/fotografia del llibre de família. Pàgines dels responsables i del/la fill/a -per als/les menors d’edat-.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.

PAS 4. AMB SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7/8 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org
 • DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat el batxillerat o que acrediti la via d’accés al cicle formatiu de grau superior-.
 • CERTIFICAT ACREDITATIU d’haver superat la prova específica de SOS.

PAS 1. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Descarregueu-vos els documents que teniu al peu d’aquesta mateixa pàgina en format pdf -numerats de l’1 al 7/8- al vostre ordinador.

PAS 2. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Ompliu les dades sol·licitades a cadascun dels documents i deseu-los al vostre ordinador sense canviar-los el nom.

Imprimiu els documents i signeu-los manualment.

PAS 3. SENSE SIGNATURA DIGITAL

Escanegeu o feu una fotografia de cada document imprès i signat.

PAS 4. SENSE SIGNATURA DIGITAL

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Feu una fotografia/escàner de:

 1. Document identificatiu del fill/a si en té -DNI/NIE/Passaport.
 2. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 3. MENORS D’EDAT. Escàner/fotografia del llibre de família. Pàgines dels responsables i del/la fill/a -per als/les menors d’edat-.
 4. Targeta sanitària TSI.
 5. Escàner/fotografia de la primera pàgina de la llibreta bancària o número escanejat/copiat del compte corrent.

PAS 5. SENSE SIGNATURA DIGITAL

ENVIEU:

 • ELS 7/8 DOCUMENTS DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.
 • LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ESCANEJADA A L’ADREÇA DE CORREU secretaria@cepiscopal.org
 • DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -certificats o resguard de títol- d’haver superat l’ESO o que acrediti la via d’accés al cicle formatiu de grau mitjà-.
 • CERTIFICAT ACREDITATIU d’haver superat la prova específica de SOS.

Un cop enviada la documentació al correu electrònic secretaria@cepiscopal.org , rebreu un missatge de confirmació de lliurament de la documentació per part del Col·legi.

ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS ALUMNES MAJORS D'EDAT PER PART DELS PARES/RESPONSABLES

Els/les alumnes majors d’edat que permetin l’accés a la seva informació acadèmica per part dels seus pares/reponsables han d’omplir el document ‘8 Autorització pares accés informació’ per tal que el Col·legi pugui permetre l’accés a les dades acadèmiques dels seus fills/tutelats i lliurar-lo amb la resta dels formularis per correu electrònic a la Secretaria del Col·legi Episcopal.

MATRÍCULA. DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Actualitzat 11.07.2022

HAS ENVIAT LA TEVA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA? FES-HO ARA