LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

RELACIÓ I COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

adria2

Els pares i mares tenen un paper primordial en l’educació dels seus fills/es. Concebuda l’escola com a prolongació i complement de la família pel que fa a l’educació, la comunicació i la cooperació entre pares i educadors és indispensable.
Des del nostre punt de vista, aquestes relacions han de concretar l’objectiu general de compartir l’acció educativa en alguns àmbits específics :