RELACIÓ I COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

adria2

Els pares i mares tenen un paper primordial en l’educació dels seus fills/es. Concebuda l’escola com a prolongació i complement de la família pel que fa a l’educació, la comunicació i la cooperació entre pares i educadors és indispensable.
Des del nostre punt de vista, aquestes relacions han de concretar l’objectiu general de compartir l’acció educativa en alguns àmbits específics :

  • Conèixer l’infant
  • Establir criteris educatius comuns
  • Oferir models d’intervenció i relació amb els infants.
  • A més les famílies poden formar part del programa FEAC (Família-Escola Acció Compartida) iniciat el cus 2000/01.