LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Atenció personalitzada  l’ESO

Desdoblaments / agrupaments flexibles del grup-classe

En el nostre Col·legi apostem pel treball en grups reduïts per potenciar al màxim les capacitats dels nostres alumnes i oferir-los un acompanyament de qualitat en matèries instrumentals.

Seminaris – Aprenentatge guiat

El professor, de cada matèria, posa a disposició una hora setmanal fora de l’horari lectiu per poder atendre personalment a l’alumne, ja sigui per reforçar o ampliar conceptes i/o exercicis treballats a l’aula.

Monitories – Aprenentatge entre iguals

Els alumnes s’agrupen per parelles per treballar i practicar de forma cooperativa els conceptes treballats a classe sota l’autorització del professor de la matèria en horari extraescolar.

Aules multidocència

A la classe de suport acadèmic hi ha més d’un professor afavorint la màxima atenció a l’alumnat tot facilitant el seu aprentatge.

Atenció als alumnes amb altes capacitats

El nostre centre vol potenciar els alumnes talentosos realitzant diverses activitats acadèmiques al llarg del curs, que els permet mantenir i adquirir la motivació necessària per avançar.

[one-half-first]

[/one-half-first]
[one-half]

[/one-half]