MÀTERIES OPTATIVES DE 4t d’ESO

RECOMANACIONS ITINERARIS

INFORMACIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 4T D’ESO

Resum dels continguts de les matèries optatives

LLATÍ

CULTURA CIENTÍFICA

TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA

EMPRENEDEDORIA

VISUAL I PLÀSTICA

TECNOLOGIA

FILOSOFIA