LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

MÀTERIES OPTATIVES DE 4t d’ESO

RECOMANACIONS ITINERARIS

INFORMACIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 4T D’ESO

Resum dels continguts de les matèries optatives

LLATÍ

CULTURA CIENTÍFICA

TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA

EMPRENEDEDORIA

VISUAL I PLÀSTICA

TECNOLOGIA

FILOSOFIA