LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CALENDARI DE LA SORTIDA

Diumenge 13 de març

Dilluns 14 de març

Dimarts 15 de març

Dimecres 16 de març

Dijous 17 de març

Divendres 18 de març