LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Pla reobertura del Col·legi Episcopal. FASE 2

La nostra opció preferent és continuar amb l’atenció telemàtica en totes i cadascuna de les etapes educatives fins al final de curs.

I. PERSONAL

 1. Docents i no docent amb atenció presencial al Centre La nostra opció preferent és continuar amb l’atenció telemàtica en totes i cadascuna de les etapes educatives fins al final de curs.
  • Personal de consergeria
  • Personal de manteniment.
  • Personal de neteja
  • Equip directiu
  • Professorat de batxillerat (5-8 professors)
  • Professorat d’Educació Infantil: 2 professores.
 2. Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre.
  • 8 alumnes a Educació Infantil
  • Entre 64 i 75 alumnes de Batxillerat

II. Organització de l’acció educativa presencial i planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutoria en grup reduït que preveu el Col·legi Episcopal.

Per accedir al Col·legi, seguint les instruccions del Departament de Salut i Educació, us indicarem:

 • La porta d’accés que heu d’emprar.
 • Cal portar mascareta i guardar la distància de seguretat.
 • Tota persona que entri al centre ha de presentar la declaració responsable que us facilitarà el/la cap d’estudis.
 • Es prendrà la temperatura

INFANTIL

 1. Han sol·licitat 8 famílies el servei d’acollida de l’escola en passar a la fase 2 de desescalada; 4 alumnes de P3, 2 de P4 i 2 de P5.

  • Dues mestres que atendran aquests alumnes, en horari de 9:00h a 13:00 h.

  • Espais: S’obrirà la porta petita (de les escales) d’accés des del carrer, es farà ús de la classe de la Laia F. de P5 i del pati.

 2. Mesures
  • Quan els nens entrin a l’escola, abans d’entrar a l’interior es desinfectaran les sabates al porxo.
  • Es recomana no fer servir l’aire condicionat.
  • Cada nen disposarà d’una caixa amb material per a jugar.
  • Els nens podran esmorzar a l’escola però amb un embolcall que es pugui tirar, sense cap carmanyola o bosseta que s’hagi de retornar a casa.
  • No es farà ús de la bata.
  • Cada nen/a hauran de portar la seva botella d’aigua o una cantimplora.
  • Atenció personalitzada amb totes les famílies de la Llar i Educació Infanti 2n Cicle:

Per a les trobades telemàtiques que seguiran com a mode habitual d’aprenentatge i comunicació amb les famílies es penjarà un document compartit amb els pares i mares d’educació infantil on constaran els horaris d’atenció proposat i llavors les famílies s’apuntaran al dia i hora que els hi vagi bé. La tutora els hi confirmarà via correu electrònic.

El retorn del material dels alumnes es farà els dies 29 i 30 de juny al Col·legi. Les tutores citaran les famílies (dia i hora concreta) per lliurar tot el material que hi ha a les classes.

PRIMÀRIA

Es continuarà treballant de manera telemàtica fins al 19 de juny.

Les tasques de la darrera setmana, seran de caire lúdic.

Tutories

Del 15 al 19 de juny, de 1r a 6è, es realitzaran tutories amb totes les famílies i alumnes de manera telemàtica. S’enviarà cita prèvia.

 

Darrer dia de curs

El dia 19 de juny, totes les aules faran una sessió de zoom per acomiadar el curs plegats.

 

Recollida d’aules (professors)

Els tutors aniran al centre (22 i 23 de juny), de manera individual i faran bosses nominals amb el material de cada alumne. Caldrà tenir en compte:

 • Es podrà accedir al col·legi de 9:00h a 14:00h
 • Caldrà enviar per correu la Declaració responsable
 • Es prendrà la temperatura a l’accedir a l’edifici
 • Caldrà portar mascareta i respectar la distància de seguretat
 • Hi haurà gel hidroalcohòlic i guants a totes les aules.

 

Recollida de material al centre (famílies)

Els dies 25 i 26 de juny, accedint pel pati, tutors i especialistes, donaran les  bosses a les famílies. Es donaran franges horàries, per classes, per tal que les famílies ho puguin anar a recollir.

batxillerat

 • A primer de batxillerat és continuarà fent-ho tot no presencial.
 • Per segon de batxillerat es faran classes presencials de preparació per a les PAU. Per tal de poder realitzar aquestes classes presencials i fer-les compatibles amb les mesures sanitàries degudes al Covid19, hi ha una organització especial que us detallem a continuació.
 • L’horari de les classes presencials és de 9h a 13h, organitzat amb franges.
 • De 9.00h a 11h de dilluns a dijous s’impartiran les matèries comunes (Català, Castellà, Anglès i Història).
 • De 11h a 13h de dilluns a dijous s’impartiran les matèries de modalitat en blocs de 2h seguides.
 • Divendres de 9h a 11h s’impartiran les matèries comunes d’opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Llatí i Història i Fonaments de les Arts).

Aquest horari permet a l’alumne rebre dues hores presencials de classe a la setmana per cada matèria.

Cada alumne assistirà a les classes de les matèries a les que s’ha matriculat a les PAU i podrà marxar un cop aquestes hagin acabat. Per tant, les sortides seran esglaonades en el temps.

Degut a les noves condicions, és possible que les classes de preparació presencials no siguin impartides pel mateix professor o professora que tenien abans del confinament.

 

Organització de l’alumnat

Pel que fa a les matèries comunes, cada alumne pertany a un grup que va de l’1 al 5. Aquests grups són de 15 alumnes màxim.

Per la facilitat d’accés i la seva millor temperatura ambient donades les dates de juny i juliol, els alumnes rebran classe a les aules del soterrani i les de la planta principal.

Cada grup accedirà al Centre per dos llocs (porta del pati o porta principal de porteria) en horaris esglaonats des de les 8,45 (cada cinc minuts)

 

Accés al Centre

 • Per tal de poder accedir al Centre l’alumne/a haurà de presentar en paper degudament omplert i signat la Declaració Responsable el primer dia lectiu. Es presenten dos models segons l’alumne sigui menor o major d’edat.
 • Es prendrà la temperatura a l’alumne/a abans d’accedir al Centre.
 • És imprescindible que l’alumne porti mascareta.
 • En tot moment els alumnes hauran de mantenir la distància mínima de seguretat d’1.5m.
 • No hi haurà esbarjo. Per tant, han de venir esmorzats de casa.
 • Un cop s’accedeixi al Centre l’alumne es dirigirà a la seva aula i no podrà circular lliurement pel Centre sense permís. S’evitaran els desplaçaments innecessaris.
 • L’alumne pot portar la seva botella d’aigua i gel hidroalcohòlic pel rentat de mans.
 • També hi haurà gel hidroalcohòlic a les aules pel professor/a.
 • Als lavabos només es podrà accedir de forma individual, demanant permís. Aquests es desinfectaran periòdicament.

eso

El curs continua telemàticament i fins el dia 18 de juny i el divendres 19es faran una connexió amb activitat de tutoria.

Pel que fa a l 1r, 2n i 3r d’ESO hi haurà cita prèvia de 2-3 alumnes alhora per curs en un espai obert.

Les tutories individualitzades de 4t d’ESO realitzades per quatre tutors permetran atendre els alumnes en espais oberts de forma individual i amb cita prèvia. Començaran el dilluns dia 8 per atendre tots els alumnes durant la propera setmana. de 11h a 13h.

CICLES FORMATIUS

 • Es farà el tancament de primer  curs on-line.
 • Els alumnes de segon amb cita prèvia i de forma esglaonada accediran al centre per fer la tramitació del títol, rebre el certificat de notes per accedir a la universitat i altres tràmits.
 •  L’acomiadament de tot l’alumnat per part del claustre de professors es farà virtualment.