LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

LLAR D'INFANTS, i0, i1 i i2

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ PER A LA
JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR·TROBADA PERSONAL

EL NOSTRE COL·LEGI DES DE DINS

En rebre la teva petició, concretem una trobada per correu electrònic o per telèfon
PERSONA INTERESSADA
DADES DE L'INFANT
DADES DE LA TROBADA
PROTECCIÓ DE DADES RGPD Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.