LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

BATXILLERAT FRANCÈS. BATXIBAC 2023-2024

Darrera actualització 23.03.2023 14.00 h.

1. CALENDARI DE BATXILLERAT

2. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

2.1 CRITERIS PRIORITARIS
2.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS

3. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI BATXILLERAT

Calendari del procés de preinscripció i matrícula al Batxillerat per al curs 2022-2023. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT FRANCÈS BATXIBAC

Les dates per a l’accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat són:

  • Del 27 al 31 de març de 2023. Període de presentació de sol·licituds al centre.
  • 29 de març de 2023. Prova de nivell per als/les alumnes que no puguin acreditar el nivell B1del Marc Europeu Comú.
  • 17 d’abril de 2023. Publicació, al centre, de la llista d’alumnes admesos/admeses.

El dimecres, 29 de març de 2023, es farà la prova de nivell per als/les alumnes que vulguin cursar el programa Batxibac per al curs 2023-2024 i no tinguin acreditat el nivell B1 de francès.

La prova es realitzarà a l’aula 406 a les 19.00 h.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AL CENTRE TRIAT

Cal descarregar-se la sol·licitud mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil, omplir-la i guardar-la i presentar-la al centre demanat, juntament amb l’original i una còpia de la documentació identificativa i d’acreditació dels requisits establerts.

Pots fer tot el procediment a través del correu electrònic secretaria@cepiscopal.org

MATRÍCULA BATXILLERAT FRANCÈS BATXIBAC

  • Del 23 al 29 de juny de 2023. Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre de batxillerat.
  • Del 5 al 7 de setembre de 2022. Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre de batxillerat.

ADMISSIÓ AL BATXILLERAT FRANCÈS

  1. Els alumnes que volen cursar el Batxibac han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell B1 de les EOI o han de superar una prova de nivell en llengua francesa.
  2. Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant el model de sol·licitud disponible a l’enllaç, d’acord amb el calendari. S’han de presentar al centre o centres on es vol cursar el currículum mixt, indicant els centres demanats en totes les sol·licituds. L’admissió d’alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’ESO, o dels tres primers cursos en cas que es s’estigui cursant quart d’ESO.
  •  

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

2. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

2.1 CRITERIS PRIORITARIS

BATXILLERAT

 

2.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS BATXILLERAT

En cas que hi hagi un empat en la puntuació dels criteris prioritaris, s’apliquen els criteris complementaris següents

 
 
 
 
 

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

Accediu a descarregar-vos altre documents que complementen la informació d’aquest espai web.