LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA, HUMANÍSTIC I SOCIAL I BATXILLERAT D'ARTS 2023-2024

Darrera actualització 22.05.2023 09.00 h.

1. CALENDARI DE BATXILLERAT

2. SELECCIÓ D'OPTATIVES

3. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

3.1 CRITERIS PRIORITARIS
3.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1 FORMULARI ELECTRÒNIC
4.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

5. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI BATXILLERAT

Calendari del procés de preinscripció i matrícula al Batxillerat per al curs 2023-2024. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT CIENTÍFIC, HUMANÍSTIC I D'ARTS

  • Del 19 al 25 d’abril de 2023. Període de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 27 d’abril de 2023.
  • 22 de maig de 2023. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Del 22 al 29 de maig de 2023. Termini per presentar una reclamació utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
  • 2 de juny de 2023. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
  • 2 de juny de 2023, a les 11 hores. Sorteig del número de desempat als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).
  • 8 de juny de 2023. Publicació de la llista ordenada.
  • 20 de juny de 2023. Publicació de l’oferta final.
  • 21 de juny de 2023. Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera.

MATRÍCULA AL BATXILLERAT CIENTÍFIC, HUMANÍSTIC I D'ARTS

  • Del 22 de juny al 3 de juliol de 2023. Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat.
  •  

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

2. SELECCIÓ D'ITINERARI I/O OPTATIVES

Conjuntament amb la preinscripció al Batxillerat del Col·legi Episcopal cal que feu clic a l’enllaç inferior per tal de seleccionar l’itinerari i les matèries optatives del/la vostre/a fill/a per al proper curs 2023-2024 al nostre Col·legi.

Descarregueu, ompliu i deseu aquest arxiu al vostre ordinador/mòbil. Envieu-lo a l’adreça de correu electrònic secretaria@cepiscopal.org

Un cop enviat el document, seguiu amb el procés de la Preinscripció indicat més avall – 4. Presentació de la sol·licitud-.

3. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

3.1 CRITERIS PRIORITARIS

BATXILLERAT

 

BATXILLERAT D'ARTS

 

3.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS BATXILLERAT

En cas que hi hagi un empat en la puntuació dels criteris prioritaris, s’apliquen els criteris complementaris següents

BATXILLERAT

 
 
 
 
 

BATXILLERAT D'ARTS

 
 
 
 
 

4. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licituds establert.

 
 
 
 

4.1 FORMULARI ELECTRÒNIC

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

 
 
 
 

4.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

 
 
 
 

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 
 
 
 

5. ENLLAÇOS D'INTERÈS

Accediu a descarregar-vos altre documents que complementen la informació d’aquest espai web