LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CITA PRÈVIA
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D'INFANTS DEL COL·LEGI EPISCOPAL
CURS 2020-2021

Per a les preinscripcions i matrícula a la Llar d’Infants del Col·legi Episcopal heu d’omplir aquest formulari i seguidament enviar la documentació indicada -escanejada o fotografiada- per correu electrònic a l’adreça secretaria@cepiscopal.org

PROCEDIMENT

 1. Omplo les dades del document PDF descarregat del Col·legi Episcopal ‘Preinscripció i Matricula Llar d’Infants’.
 2. Omplo les dades del document
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB CITA PRÈVIA

 1. DNI. Original i còpia del/s responsable/s.
 2. Llibre de família. Original i còpia de la pàgina del/s progenitor/s i del/la fill/a.
 3. Llibre de vacunes. Original i fotocòpia.
 4. Informació/documentació sobre al·lèrgies i altres patologies que pugui tenir el vostre fill/a.

En el moment que es normalitzi l’estat d’alerta actual us anirem informant sobre la incorporació al Col·legi dels/les vostres fills i filles.

IMPORTANT

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, amb la sol·licitud emplenada des de casa.
 • En el cas d’emplenar la sol·licitud en paper, convé que els responsables portin el seu propi bolígraf
 • Cal portar portar mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.