LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CICLES FORMATIUS. DATES DE PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA PER AL CURS 2016-2017. Convocatòria de setembre

ALTRES ETAPES. DATES DE PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA PER AL CURS 2016-2017

Els terminis de presentació de sol·licituds són:

PREINSCRIPCIÓ

Accés al DOGC Núm. 7105 – 22.4.2016 Resolució ENS/1004/2016 document oficial que regula el calendari i les condicions de preinscripció per al curs 2016-2017 dels ensenyaments postobligatoris.

IMPORTANT

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n’hi ha, a l’ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d’Ensenyament.

 

CALENDARI

[chronosly type=”calendar” month=”current” category= ’37’]