BATXILLERAT

1. CALENDARI

2. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

2.1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (en tots els casos).

 

2.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS CRITERIS DE PRIORITAT