LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT

1. CALENDARI

2. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

2.1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (en tots els casos).

 

2.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS CRITERIS DE PRIORITAT