LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIONS CURS 2019-2020

DOCUMENTS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

PRINCIPALS NOVETATS

Tots els ensenyaments

Majoria d’edat i formalització de la preinscripció. S’estableix que l’alumne o alumna que fa els 18 anys durant l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la preinscripció.

Ensenyaments obligatoris i batxillerat

Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o germans siguin exalumnes del centre.

ESO

Eliminació de l’avaluació de setembre. Aquest fet modifica parcialment la gestió de la preinscripció, a més de l’ESO, de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

Batxillerat i cicles formatius d’FP de grau mitjà

Sol·licitud electrònica

Acreditació de criteris

Cicles formatius d’FP de grau superior

Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.