PREINSCRIPCIONS BATXIBAC 2019-2020

Qui ha de fer la preinscripció al Batxillerat?

  • Qui vulgui accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que es cursa l’ESO.
  • Qui vulgui accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si es cursa o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
  • Qui vulgui accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.

Admissió Batxibac

  • Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant el model disponible al web del nostre Centre d’acord amb el calendari.
  • Els alumnes que volen cursar el currículum mixt Batxibac han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o han de superar una prova de nivell en llengua francesa.
  • L’admissió d’alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’ESO, o dels tres primers cursos en cas que es s’estigui cursant quart d’ESO

CALENDARI