LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIONS BATXILLERAT 2019-2020

Sol·licitud

CALENDARI

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SI LA SOL·LICITUD ES FA MITJANÇANT EL FORMULARI ELECTRÒNIC

SI LA SOL·LICITUD ES FA MITJANÇANT EL SUPORT INFORMÀTIC

PROCÉS DE MATRÍCULA 2019-2020

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR